Informasjon om Nortrip

Personvern

Personvern-erklæring

Sist oppdatert: 25. oktober 2021

Innhold

1. Lagring av personopplysninger
2. Bruk av informasjonskapsler og lokal informasjonslagring
3. Kjøpsvilkår

Kontaktinformasjon

Nortrip AS
post@nortrip.no
Org.nr. 927 270 102

1. Lagring av personopplysninger

1.1 Behandlingsansvarlig

Nortrip AS, ved styrets leder, er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

1.2 Personopplysninger som lagres

Når du registrerer en brukerkonto for tilgang til den digitale Nortirp-guiden, lagrer vi informasjonen som blir gitt i registreringsprosesen. Dette er navn, e-postadresse og kjennemerke på bobilen din.

1.3 Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

1.4 Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, e-postadresse og bobil-kjennemerke benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningslovens artikkel 6 (b).

1.5 Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

1.6 Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din registrering lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. Opplysninger vi er forpliktet til å bevare etter bokføringsloven lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

1.7 Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Dersom du begjærer dine opplysninger slettet, må vi avslutte kontoen din, og du vil ikke lenger kunne bruke den digitale Nortrip-guiden.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

1.8 Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes til post@nortrip.no.

2. Bruk av informasjonskapsler og lokal informasjonslagring

2.1 Caching av informasjon

Vi mellomlagrer innloggingsinformasjonen din slik at du skal forbli innlogget når du bruker den digitale Nortrip-guiden.

2.2 Kan jeg unngå dette?

Dersom du ikke ønsker at vi skal lagre noen informasjon på din enhet, har du to valg:
1. La være å bruke den digitale Nortrip-guiden.
2. Justere innstillingene i nettleseren din.

I innstillingene på nettleseren din kan du også slette all informasjon som er lagret av oss på din enhet. Her kan du lese hvordan du kan gjøre dette for de mest brukte nettleserne:

På datamaskiner:
Chrome
Safari
Internet Explorer
Firefox

Android og iOS:
Chrome (Android)
Safari (iOS)
Chrome (iOS)

3. Kjøpsvilkår

3.1 Ingen agrerett

Vi gjør oppmerksom på at vår digitale Nortrip-guide anses som digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium. Etter angrerettloven §22, bokstav n har du som forbruker således ikke rett til å benytte deg av angreretten for å angre kjøp av den digitale Nortrip-guiden.

Er den digitale Nortrip-guiden kjøpt som del av en pakke sammen med den fysiske Nortrip-guiden (gjelder fra 2022-sesongen), er angrefristen 14 dager fra den dag du får Nortrip-guiden i fysisk besittelse.

Angrerettloven gjelder ikke for bedrifter.

3.2 Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Nortrip AS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Nortrip AS.

Reklamasjon til Nortrip AS bør skje skriftlig og helst via e-post til post@nortrip.no.

For bedrifter og andre virksomheter gjelder alminnelige bestemmelser om kjøp, regulert av kjøpsloven.

3.2.1 Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Nortrip AS kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Nortrip AS urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Nortrip AS har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

3.2.2 Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

3.2.3 Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

3.3 Konflikter

Klager rettes til Nortrip AS innen rimelig tid, fortrinnsvis per e-post til post@nortrip.no. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no.

Dersom dette ikke fører frem, skal tvistene løses ved norske domstoler, der Agder tingrett er rette verneting.