Informatie over Nortrip

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene gebruiksvoorwaarden

1.1 De Nortrip Digitale Gids

De Nortrip digitale gids is een digitale dienst die een lijst met van hosts verstrekt. Bij deze hosts is het voor campereigenaren met een geldig Nortrip lidmaatschap, mogelijk om gratis te parkeren voor een periode van maximaal 24 uur. 

1.2 Disclaimer

De Nortrip gids maakt het gemakkelijk voor camper reizigers om in contact te komen met hosts die een gratis staanplaats aanbieden voor Nortrip leden. Nortrip AS geeft geen garantie voor de verblijfservaringen. De hosts zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van de camper reizigers. Als Nortrip lid, bent u verantwoordelijk voor uw eigen acties. U zal zelf moeten nagaan of de host in kwestie past bij uw wensen en behoeften. Onder geen omstandigheden kan Valeid AS aansprakelijk worden gehouden voor schade dat mogelijk toekomt aan de host, gast, bezittingen of eigendommen. Dergelijke schades zijn een kwestie tussen de hosts en gasten en zullen door zijn/haar eigen verzekering worden opgelost.

1.3 Verwijderen van een Nortrip lid

Nortrip AS behoudt het recht om een Nortrip lid toegang tot de digitale Nortrip gids te ontzeggen, wanneer er sprake is van redelijke aanwijzingen dat de persoon opzettelijk schade aanricht aan een host, andere Nortrip leden, of andermans bezittingen en eigendommen. In dergelijke situatie zal er geen compensatie worden verleend aan de persoon in kwestie.

2. Aankoopvoorwaarden

2.1 Geen herroepingsrecht

Houd er rekening mee dat onze digitale Nortrip gids aanschouwd wordt als digitale inhoud en niet wordt verstrekt op een fysiek medium. Overeenkomstig met wetsartikel herroepingsrecht §22, n, heeft u als consument geen recht op herroeping of annulering van de aankoop van de digitale Nortrip gids.

Als de digitale Nortrip gids als onderdeel van een pakketdeal in combinatie met de fysieke Nortrip gids is aangeschaft, geldt er een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de dag dat u de fysieke Nortrip gids in bezit heeft.

Het herroepingsrecht geldt niet voor bedrijven.

2.2 Klachten

Als het product gebreken kent, dient de koper, binnen redelijke tijd na ontdekking, Nortrip AS notificeren dat hij of zij het gebrek aanroept. De koper staat altijd in zijn recht als dit gebeurt binnen 2 maanden na de ontdekking van het gebrek.

Als het artikel een gebrek heeft dat niet komt door de koper, of omstandigheden aan de koper’s zijde. Dan heeft de koper het recht om, in lijn met de regels van het consumenten koopwet, hoofdstuk 6, teruggave van het aankoopbedrag. Er kan keuze gemaakt worden tussen een correctie en herlevering, korting op aankoopprijs, beëindiging van de overeenkomst of een compensatie van Nortrip AS.

Klachten aan Nortrip AS dienen schriftelijk ingediend te worden, met voorkeur via e-mail aan post@nortrip.no.

Voor bedrijven en andere ondernemingen, algemene bepalingen over aankopen, geregeld door de Koopwet, zijn van toepassing.

2.2.1 Correctie of vervanging
De koper kan kiezen tussen claimen van het gebrek of corrigeren van de levering met gelijkwaardige artikelen. Nortrip AS kan zich echter verzetten tegen de claim indien de uitvoering hiervan voor Nortrip AS onmogelijk blijkt of onredelijke kosten met zich meebrengt. Correctie en herlevering moet binnen een acceptabel termijn worden gedaan. Nortrip AS is in principe niet gerechtigd om meer dan twee herstelpogingen aan hetzelfde gebrek te volbrengen.

2.2.2 Afprijzingen
De koper kan een passende prijsreductie eisen als het artikel niet gecorrigeerd of teruggestuurd is. Dit betekend dat de ratio tussen de gereduceerde en afgesproken prijs correspondeert met de ratio tussen de waarde van het artikel in defecte en contractuele staat. Als er bijzondere redenen voor zijn, kan de prijs reductie gelijk worden gesteld aan de significantie van het defect voor de koper. 

2.2.3 Opheffing
Als het artikel niet gerepareerd of teruggestuurd is, kan de koper de aankoop ook opheffen wanneer het gebrek significant is.

2.3 Conflicten

Klachten dienen binnen een redelijk termijn aan Nortrip AS geadresseerd te worden. Bij voorkeur via e-mail aan post@nortrip.no. De partijen zullen zich inspannen om eventuele geschillen op te lossen. Indien dit niet lukt, kan de koper voor bemiddeling contact opnemen met de consumentenraad. De consumentenraad is telefonisch bereikbaar op 23 40 05 00 of www.forbrukerradet.no.

Wanneer dit niet lukt, zullen de geschillen opgelost moeten worden in de Noorse rechtszaal, in de Agder District Court de juist locatie is.